December 16, 2010

Ya....!

   

       Ya...dengan senyumanmu yang cantik yang mengirimkan cinta,dan mengutuskan kasih sayang bagi orang lain.
  
       Ya...dengan tutur kata yang baik anda yang dapat menjalin persahabatan yang dianjurkan syari'at dan menghapuskan semua rasa dengki.

        Ya...dengan derma membahagiakan si miskin,menyenangkan orang kafir, mengenyangkan perut yang lapar.

        Ya...dengan kesediaanmu duduk bersama Al-Quran seraya membaca, merenungi, dan mengamalkannya, sambil bertaubat dan beristighfar.

        Ya...dengan banyak berzikir, memohon ampun, rajin berdoa, dan suka memperbaharui taubat.

        Ya...dengan mendidik anak-anakmu dengan agama, mengajarkan sunnah Nabi dan memberi petunjuk tentang apa-apa yang bermanfaat bagi mereka.

        Ya...dengan rasa malu dan hijab (penutup aurat) yang diperintahkan Allah, keran hanya itulah cara untuk menjaga dan memelihara dirimu.

         Ya...dengan berteman bersama wanita-wanita yang baik dari kalangan mereka yang mempunyai
rasa takut kepada Allah, menyukai pengamalan agama, dan menghormati norma-norma etika.

         Ya...dengan bertaubat baik kepada kedua orang tuanya, menyambung persaudaraan, menghormati tetangga, dan menyantuni anak yatim.

        Ya...untuk membaca sesuatu yang bermanfaat dengan menelaah buku yang menarik dan berfaedah, buku yang menyenangkan dan memberi tuntunan.INGIN MENJADI PEREMPUAN YANG BAHAGIA.